Post default

KỸ NĂNG PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP - ĐẶT TÊN CHO DOANH NGHIỆP

By Lawr Internal Lawyer May 18, 2017


Tên doanh nghiệp là một trong những yếu tố nhà đầu tư quan tâm hàng đầu trong quá trình bắt đầu thực hiện dự án kinh doanh; bởi lẽ, tên doanh nghiệp là ấn tượng đầu tiên, là tiền tố tạo nên sự chuyên nghiệp, uy tín và niềm tin với các đối tác. Tuy nhiên, vấn đề đặt tên doanh nghiệp cũng cần tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo tính hợp pháp cho tên doanh nghiệp. Liên quan đến vấn đề này, luật sư nội bộ cho doanh nghiệp (in-house lawyer) cần lưu ý đến các nội dung sau:

Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp ngoài yêu cầu tuân thủ các quy định chung tại Điều 38 của Luật Doanh nghiệp 2014 như phải đáp ứng tên doanh nghiệp có hai thành tố, bao gốm (i) loại hình doanh nghiệp, và (ii) tên riêng, thì doanh nghiệp cần đảm bảo việc đặt tên doanh nghiệp không thuộc một trong các trường hợp cấm trong việc đặt tên doanh nghiệp theo Điều 39. Cụ thể như sau:

  • Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký

Điều 42 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

1. Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký.

2. Các trường hợp sau đây được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký:

a) Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống như tên doanh nghiệp đã đăng ký;

b) Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;

c) Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;

d) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ cái F, J, Z, W ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó;

đ) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi ký hiệu “&”, “.”, “+”, “-”, “_”;

e) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký;

g) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông” hoặc từ có ý nghĩa tương tự.

Các trường hợp quy định tại các điểm d, đ, e và g của khoản này không áp dụng đối với trường hợp công ty con của công ty đã đăng ký.”

Ngoài ra Khoản 1 Điều 17 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp có nêu rõ: “ Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp không được đặt tên doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, trừ những doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.

Như vậy, để biết tên doanh nghiiệp mình chọn có trùng với doanh nghiệp khác không thì chuyên viên pháp chế cần tham khảo tên của những doanh nghiệp đã đăng ký trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng cách vào trang web của cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia https://dangkykinhdoanh.gov.vn và thực hiện việc kiểm tra đối chiếu.

  • Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
  • Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Xâm phạm quyền sỡ hữu công nghiệp trong cách đặt tên doanh nghiệp

Ba yếu tố (i) nhãn hiệu; (ii) tên thương mại; và (iii) chỉ dẫn địa lý là các yếu tố thuộc đối tượng của quyền sỡ hữu công nghiệp và được bảo hộ quyền sỡ hữu trí tuệ theo quy định Khoản 1 Điều 1 Luật sỡ hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009, và là các yếu tố thường được dùng khi đặt tên doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp đặt tên (i) trùng lắp toàn bộ, hoặc (ii) có khả năng gây nhầm lẫn, với nhãn hiệu, tên thương mại hay chỉ dẫn địa lý đã được đăng ký hợp pháp trên bất cứ sản phẩm, kênh phân phối sản phẩm, nhãn hàng hóa, tài liệu giao dịch, … bởi doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật hiện hành sẽ được xem là vi phạm quyền sỡ hữu công nghiệp trong đặt tên doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điều 6 và 7 Thông tư liên tịch  05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sỡ hữu công nghiệp, thì khi vi phạm quyền sỡ hữu công nghiệp trong cách đặt tên, doanh nghiệp vi phạm sẽ bị:

  • buộc thay đổi tên doanh nghiệp, loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp;
  • thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • chấm dứt hành vi sử dụng tên doanh nghiệp đã được xác định là xâm phạm trên hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, biển hiệu, giấy tờ giao dịch,… của doanh nghiệp; hoặc
  • đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp theo đúng quy định.

Tags: pháp chế , tên doanh nghiệp , quyền sở hữu công nghiệp , nhãn hiệu , tên thương mại , chỉ dẫn địa lý , giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp


Default avatar
Licensed for years

Comments 0

Please Login or Register to Submit Comment


You may also want to read

Post default

Sports lawyer india ,   gamechanger ,   tmt law firm ,   law students ,   day zero ,   australia sports management

As young budding lawyers, generally when asked about sports law, we have no clue about it. What is sports law? Is there any special Act dedicated to this field of law? If not, then which Acts are usually referred? Most of us would be as perplexed and confused as a non-law student would be.

Sports...

By Dipti Srivastava July 26, 2016
Post default

organic revolution ,   GMO ,   genetically modified organisms ,   Bt brinjal ,   Nagoya Protocol ,   Biotechnology Regulatory Authority of India (BRAI) Bill ,   BRAI ,   liability ,   punishment

A graduate from Calcutta University who is scheduled to start her L.L.M (International Law) in Queen Mary University in London in 2014-2015 Session

There is an old saying that goes like this - “you are what you eat”. Today we definitely do not want to be what we eat, as “healthy” and “wholesome”...

By Shweta Mohandas July 27, 2016
Post default

Notice ,   Air (Prevention and Control of Pollution) Act ,   1981 ,   Water (Prevention and Control of Pollution) Act ,   1974 ,   Section 21 ,   Section 26 ,   serving notice ,   prewarning ,   notice in advance ,   Vellore Citizens Welfare Forum v. Union of India

a 4th year student of ITMU Law School, Gurgaon

Notice or a Heads up?

Water and air, the two essential fluids on which all life depends, have become global garbage cans.” By Jacques-Yves Cousteau

As much as the domain of environmental law needs good lawyers to defend it in a court of law it also...

By Apoorv Pandey July 26, 2016