Anonymous
in Civil Law
Asked May 15, 2017

Bộ luật Dân sự 2015 - Quyền hưởng dụng

  • 1 Answer
  • 720 Views

Tôi có một căn nhà tọa lạc ở quận Thủ Đức, TPHCM. Tôi muốn cho con trai tôi kiếm chút tiền mỗi tháng nhằm đảm bảo cuộc sống riêng bằng việc cho thuê căn nhà này nhưng không muốn chuyển tên cho con trai tôi vì sợ nó sẽ bán, căn nhà cũng do tôi dành dụm lúc trẻ mà mua được nên tôi không muốn bán cho ai khác. Tôi xin hỏi Luật sư tôi có thể làm vậy không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý khách (chủ sở hữu căn nhà tọa lạc ở quận Thủ Đức, TPHCM) hoàn toàn có thể cho con trai quý khách sử dụng căn nhà này để cho thuê và không phải chuyển tên cho con trai quý khách. Quyền của con trai quý khách là quyền hưởng dụng đối với căn nhà, cụ thể căn cứ tại Điều 257 Bộ luật Dân sự 2015:

Điều 257. Quyền hưởng dụng

Quyền hưởng dụng là quyền của chủ thể được khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác trong một thời hạn nhất định.”

Căn cứ theo quy định tại 258 Bộ luật Dân sự 2015, quyền hưởng dụng được xác lập (i) theo quy định của luật, (ii) theo thỏa thuận, hoặc (iii) theo di chúc.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 261 và Khoản 5 Điều 262 Bộ luật Dân sự 2015, con trai quý khách có quyền cho thuê căn nhà để thu lợi tức nhưng phải trả lại căn nhà cho quý khách khi hết thời hạn hưởng dụng. Cụ thể:

[Khoản 1 Điều 261]

Điều 261. Quyền của người hưởng dụng

1. Tự mình hoặc cho phép người khác khai thác, sử dụng, thu hoa lợi, lợi tức từ đối tượng của quyền hưởng dụng.”

[Khoản 5 Điều 262]

Điều 262. Nghĩa vụ của người hưởng dụng

5. Hoàn trả tài sản cho chủ sở hữu khi hết thời hạn hưởng dụng.”

Tuy nhiên, quý khách cũng cần lưu ý, thời hạn của quyền hưởng dụng có thể do quý khách và con trai quý khách thỏa thuận nhưng tối đa đến hết cuộc đời của con trai quý khách [Khoản 1 Điều 260 Bộ luật Dân sự 2015].

Như vậy, từ những phân tích và quy định nêu trên, quý khách hoàn toàn có thể cho phép con trai cho thuê căn nhà mà không phải chuyển quyền sở hữu căn nhà cho con trai quý khách.

Đối chiếu với Bộ luật Dân sự 2005, có thể thấy, quyền hưởng dụng là một chế định mới được bổ sung trong Bộ luật Dân sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017) mà trước đây không có quy định cụ thể. Điều này mở rộng quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu khi muốn cho người khác sử dụng tài sản của mình trong một thời hạn nhất định mà không phải chuyển giao quyền sở hữu đối với tài sản đó.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.