Anonymous
in Civil Law
Asked May 17, 2017

Bộ luật Dân sự 2015 - Bồi thường thiệt hại trong trường hợp bên bị vi phạm có lỗi

  • 1 Answer
  • 442 Views

Ngày 03/01/2017, tôi có ký kết một hợp đồng gia công tủ gỗ theo mẫu với ông A, hạn giao sản phẩm cho ông A là 21/01/2017. Theo hợp đồng, ông A phải gửi đến nhà tôi nguyên vật liệu là 4 khối gỗ sồi trắng trước ngày 05/01/2017 để tôi làm tủ. Tuy nhiên, đến tận sáng ngày 15/01/2017, ông A mới gửi số gỗ trên đến nhà tôi mặc dù trước đó tôi đã gọi điện nhắc nhiều lần. Do vậy mà việc gia công bị đình trệ vì thiếu nguyên vật liệu, việc giao hàng cho ông A bị chậm trễ. Nay ông A yêu cầu tôi phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do chậm giao hàng. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này yêu cầu của ông A có đúng không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, việc ông A yêu cầu quý khách phải bồi thường thiệt hại do chậm giao hàng là không phù hợp.

Dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, hợp đồng mà quý khách đã giao kết với ông A vào ngày 03/01/2017 là hợp đồng gia công. Căn cứ theo quy định tại Điều 542 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng gia công là “sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công.”

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 544 Bộ luật Dân sự 2015, ông A có nghĩa vụ cung cấp nguyên vật liệu (4 khối gỗ sồi trắng) theo đúng thời hạn đã thỏa thuận (trước ngày 05/01/2017) để quý khách thực hiện việc gia công tủ gỗ cho ông A. Cụ thể:

Điều 544. Nghĩa vụ của bên đặt gia công

1. Cung cấp nguyên vật liệu theo đúng số lượng, chất lượng, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận cho bên nhận gia công; cung cấp giấy tờ cần thiết liên quan đến việc gia công.”

Tuy nhiên, thực tế, đến tận ngày 15/01/2017, ông A mới giao nguyên vật liệu cho quý khách khiến việc gia công bị đình trệ. Rõ ràng đây hoàn toàn là lỗi của ông A khiến quý khách vi phạm hợp đồng gia công, cụ thể là chậm giao hàng theo thỏa thuận giữa các bên. Lỗi của ông A có thể là lỗi cố ý hoặc vô ý, căn cứ theo quy định tại Điều 364 Bộ luật Dân sự 2015:

Điều 364. Lỗi trong trách nhiệm dân sự

Lỗi trong trách nhiệm dân sự bao gồm lỗi cố ý, lỗi vô ý.

Lỗi cố ý là trường hợp một người nhận thức rõ hành vi của mình sẽ gây thiệt hại cho người khác mà vẫn thực hiện và mong muốn hoặc tuy không mong muốn nhưng để mặc cho thiệt hại xảy ra.

Lỗi vô ý là trường hợp một người không thấy trước hành vi của mình có khả năng gây thiệt hại, mặc dù phải biết hoặc có thể biết trước thiệt hại sẽ xảy ra hoặc thấy trước hành vi của mình có khả năng gây thiệt hại, nhưng cho rằng thiệt hại sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn chặn được.”

Theo đó, Điều 363 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định:

Điều 363. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp bên bị vi phạm có lỗi

Trường hợp vi phạm nghĩa vụ và có thiệt hại là do một phần lỗi của bên bị vi phạm thì bên vi phạm chỉ phải bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ lỗi của mình.”

Như vậy, vì thiệt hại xảy ra do chậm giao hàng hoàn toàn xuất phát từ lỗi chậm giao nguyên vật liệu của ông A nên ông A không có quyền yêu cầu quý khách bồi thường thiệt hại và phải chịu mọi trách nhiệm liên quan đến lỗi của mình.

So với Bộ luật Dân sự 2005, Bộ luật Dân sự 2015 đã có quy định cụ thể về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp bên bị vi phạm hợp đồng có lỗi. Đây là một điểm mới đáng ghi nhận bởi lẽ trên thực tế, có những trường hợp một bên trong hợp đồng đã áp dụng mọi biện pháp để thực hiện đúng nghĩa vụ theo thỏa thuận nhưng vì lỗi của bên còn lại mà vi phạm hợp đồng dẫn đến phải bồi thường toàn bộ thiệt hại. Việc quy định cụ thể bên vi phạm chỉ phải bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ lỗi của mình thể hiện sự bình đẳng, tránh lạm quyền và cân bằng lợi ích của các bên trong quá trình giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.