Anonymous
in Civil Law
Asked May 17, 2017

Bộ luật Dân sự 2015 - Gia cầm bị thất lạc

  • 1 Answer
  • 695 Views

Nhà tôi thả một đàn gà trong vườn nhà. Mấy hôm trước con gái tôi có cho gà ăn thì phát hiện thiếu 10 con gà. Tôi nghi ngờ gà nhà mình đi loanh quanh sang nhà nào trong xóm kiếm ăn rồi bị lẫn vào đám gà của họ. Xin hỏi Luật sư, trong trường hợp họ không biết là gà nhà tôi mà nuôi nó luôn, sau này khi tôi tìm được, tôi có phải trả tiền công nuôi giữ cho họ không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành, trường hợp gà của quý khách bị thất lạc, người trong xóm khi phát hiện được phải có trách nhiệm thông báo công khai để quý khách biết mà nhận lại theo quy định tại Khoản 1 Điều 232 Bộ luật Dân sự 2015. Cụ thể:

Điều 232. Xác lập quyền sở hữu đối với gia cầm bị thất lạc

1. Trường hợp gia cầm của một người bị thất lạc mà người khác bắt được thì người bắt được phải thông báo công khai để chủ sở hữu gia cầm biết mà nhận lại. Sau 01 tháng, kể từ ngày thông báo công khai mà không có người đến nhận thì quyền sở hữu đối với gia cầm và hoa lợi do gia cầm sinh ra trong thời gian nuôi giữ thuộc về người bắt được gia cầm.

…”

Với quy định trên, nếu sau 01 tháng kể từ ngày họ thông báo công khai mà quý khách không đến nhận thì quyền sở hữu đối với số gà và hoa lợi do chúng sinh ra (chẳng hạn như trứng, gà con…) trong thời gian nuôi giữ sẽ thuộc về người này.

Dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, trong trường hợp quý khách không biết và không đến nhận lại trong khoảng thời gian trên, kết quả số gà thuộc về người bắt được, sau này một khi tìm đến nhận lại, quý phải có nghĩa vụ thanh toán tiền công nuôi giữ và chi phí khác cho người bắt giữ theo quy định tại Khoản 2 Điều 232 Bộ luật Dân sự 2015.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.