Anonymous
in Criminal Law
Asked May 15, 2017

Bộ luật Dân sự 2015 – Thời hiệu thừa kế

 • 1 Answer
 • 371 Views

Mẹ tôi mất đã từ lâu. Ba tôi vừa mới mất vào tháng 1/2017. Trước khi mất, ba tôi có để lại di chúc. Tại thời điểm mở thừa kế, tôi biết được ngoài tôi ra, ba còn để thừa kế cho anh Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1973). Sau khi đọc bức thư ba để lại,tôi mới biết anh này người con trai ngoài giá thú của ba trong những năm tháng ba đi bộ đội, hiện anh ta đang sinh sống tại địa chỉ X ở Đồng Nai. Tôi có đến tìm nhưng mọi người nói anh ta đã cùng vợ sang Mỹ định cư. Xin hỏi Luật sư, pháp luật có quy định về thời hiệu để anh Tuấnhưởng thừa kế hay không?

Answer 1

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 tại Điều 623 thì thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Như vậy, so với quy định của Bộ luật dân sự 2005 thì thời hiệu yêu cầu chia di sản đối với bất động sản được kéo dài hơn. Nếu như với Bộ luật cũ, thời hiệu yêu cầu chia di sản không phân biệt động sản hay bất động sản là 10 năm thì trong Bộ luật mới đã phân chia thời hiệu yêu cầu chia di sản riêng với từng loại tài sản.Điều này đã khắc phục được sự không phù hợp khi theo quy định tại Điều 247 Bộ luật dân sự 2005 thì thời hiệu xác lập quyền sở hữu đối với động sản là 10 năm, đối với bất động sản là 30 năm. Trong khi tại Điều 645 Bộ luật dân sự 2005 thì thời hiệu khởi kiện về thừa kế là 10 năm.

Đồng thời, Bộ luật Dân sự 2015 đã quy định rất rõ ràng phương án giải quyết hậu quả đối với những di sản thừa kế đã hết thời hiệu khởi kiện 30 năm hoặc 10 năm.Quy định trên vừa tạo cơ sở pháp lý cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong giải quyết các tranh chấp về di sản thừa kế, vừa nhằm khai thác triệt để công dụng của tài sản.

Trong trường hợp này, vấn đề pháp lý đầu tiên cần phải làm rõ đó là di chúc của ba quý khách có hợp pháp hay không.Để trả lời câu hỏi này, Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015 quy định một di chúc được coi là hợp pháp thì di chúc đó phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc;
 • Người lập di chúc không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;
 • Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; và
 • Hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.
 • Ngoài ra, do trong trường hợp này, quý khách cũng không đề cập cụ thể di chúc của ba quý khách là di chúc bằng miệng hay di chúc bằng văn bản. Do đó, liên quan đến tính hợp pháp của di chúc bằng miệng, quý khách cũng cần phải lưu ý rằng di chúc bằng miệng được coi là hợp pháp, nếu người lập di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai (02) người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm (05) ngày, kể từ ngày người lập di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

  Sau khi đã có đủ căn cứ để chứng minh di chúc của ba quý khách là hợp pháp thì lúc này sẽ xét đến việc thời hiệu thừa kế của anh Tuấn, một người được hưởng thừa kế theo di chúc của ba quý khách. Cụ thể, Điều 623 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

  Điều 623. Thời hiệu thừa kế

  1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:

  a) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này;

  b) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.

  2. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

  3. Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

  Như vậy, với quy định trên, muốn biết thời hiệu thừa kế trong trường hợp anh Tuấn là bao lâu phải xem là di sản anh này nhận được theo di chúc của ba quý khách là gì. Nếu di sản là bất động sản thì thời hiệu để anh Tuấn yêu cầu chia di sản là 30 năm, nếu di sảnlà động sản thì thời hiệu là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế là tháng 1/2017. Hết thời hạn này mà anh Tuấn không có yêu cầu gì thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Mặt khác, pháp luật cũng quy định thời hiệu để anh Tuấn yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của quý khách là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

  Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

  Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

  Please Login or Register to Submit Answer

  Directory ads
  Need to talk to a lawyer?

  Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.