Anonymous
in Civil Law
Asked May 10, 2017

Hợp đồng dân sự - Hợp đồng cung ứng dịch vụ

 • 1 Answer
 • 238 Views

Tôi có bộ bàn ghế bị hỏng đã đem đến cửa hàng đồ gỗ của anh A để sửa chữa. Sau khi kiểm tra sơ bộ bàn ghế, anh A có khẳng định với tôi là có thể sửa chữa được, hai bên làm thỏa thuận và nhất trí anh A sẽ sửa và giao bộ bàn ghế đến nhà của tôi sau 5 ngày, kể từ ngày tôi mang bộ bàn ghế đến cửa hàng của anh, giá cả hai bên nhất trí là 5.000.000 đồng. Sau 5 ngày, anh T có gọi điện cho tôi báo lại là chưa hoàn thiện được, hẹn thêm 2 ngày nữa sẽ trao trả hàng nhưng không thể trao tận nhà cho tôi được như đã thỏa thuận. Tôi yêu cầu anh T phải đảm bảo chất lượng sửa bộ bàn ghế và sau 2 ngày sẽ đến nhận lại nó, nhưng anh T phải chi trả chi phí phát sinh từ việc tôi phải thuê xe để vận chuyển bộ bàn ghế từ nơi sửa chữa đến nhà tôi. Nhưng anh T không đồng ý. Vậy cho tôi hỏi, trong trường hợp này tôi có quyền yêu cầu anh T phải thanh toán chi phí vận chuyển cho tôi không?

Answer 1

Trong trường hợp này,quý khách có quyền giảm tiền dịch vụ sửa chữa bộ bàn ghế và yêu cầu anh T bồi thường thiệt hại cho chi phí phát sinh từ việc vận chuyển bộ bàn ghế này.

Theo thông tin mà quý khách cung cấp, (i) quý khách có đem bộ bàn ghế đến cửa hàng anh T để sửa chữa; (ii) mức giá sửa chữa là 5.000.000 đồng; do đó, đây là hợp đồng dịch vụ được quy định tại Điều 518 Bộ Luật Dân sự 2005, cụ thể “là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên thuê dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.

Đối với hợp đồng cung ứng dịch vụ, việc không giao hàng đúng thời hạn và địa điểm của anh T là vi phạm nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ, theo quy định tại Khoản 1 Điều 522 và Khoản 3 Điều 523 Bộ luật dân sự 2005, cụ thể:

Điều 522. Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ

Bên cung ứng dịch vụ có các nghĩa vụ sau đây:

 • Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và các thoả thuận khác;
 •             …”

  Do đó, trong trường hợp này, quý khách có quyền giảm tiền sửa chữa bộ bàn ghế; đồng thời, yêu cầu anh T bồi thường thiệt hại cho chi phí phát sinh từ việc vận chuyển bộ bàn ghế từ nơi sửa chữa về nhà quý khách, theo quy định Khoản 4 Điều 524 Bộ luật dân sự 2005, cụ thể:

              “Điều 524. Trả tiền dịch vụ

              …

  4. Trong trường hợp dịch vụ được cung ứng không đạt được như thoả thuận hoặc công việc không được hoàn thành đúng thời hạn thì bên thuê dịch vụ có quyền giảm tiền dịch vụ và yêu cầu bồi thường thiệt hại.”

  Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

  Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

  Please Login or Register to Submit Answer

  Directory ads
  Need to talk to a lawyer?

  Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.