Anonymous
in Civil Law Contracts Law
Asked May 10, 2017

Hợp đồng dân sự - Cho thuê lại nhà trong hợp đồng thuê nhà

  • 1 Answer
  • 976 Views

Tháng 6 năm nay, tôi có làm hợp đồng cho anh A thuê nhà của tôi tọa lạc ở Quận 11, TP.HCM với thời hạn là 2 năm, có thể gia hạn. Hợp đồng thuê nhà của chúng tôi đã được công chứng Nhà nước. Gần đây tôi được biết anh A đã tự ý cho thuê lại căn nhà của tôi với giá cao hơn để thu lợi. Tôi xin hỏi luật sư trong trường hợp này tôi có thể chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và yêu cầu anh A trả lại nhà không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý khách có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà với anh A trước thời hạn vì anh A đã vi phạm về nghĩa vụ của bên thuê khi chưa được sự đồng ý của quý khách.

Dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, (i) quý khách và anh A ký kết hợp đồng thuê nhà với thời hạn hai (02) năm; (ii) hợp đồng đã được công chứng Nhà nước; do đó, hợp đồng này có giá trị pháp lý được pháp luật thừa nhận và quyền, nghĩa vụ giữa quý khách (bên cho thuê) - anh A (bên thuê) bị ràng buộc theo hợp đồng hoặc theo các quy định của pháp luật nếu các bên không có thỏa thuận. Cụ thể, Khoản 3 Điều 496 Bộ luật Dân sự 2005 có quy định:

“Bên thuê nhà có các quyền sau đây:

3. Được cho thuê lại nhà đang thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản.”

Theo đó, anh A được quyền cho người khác thuê lại căn nhà đang thuê từ quý khách chỉ khi nhận được sự đồng ý của quý khách bằng văn bản. Như vậy, quý khách hoàn toàn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà với anh A trước thời hạn và phải thông báo cho anh A biết trước về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng này trước một (01) tháng, nếu các bên không có thỏa thuận khác căn cứ theo quy định tại Điểm d Khoản 1 và Khoản 3 Điều 498 Bộ luật Dân sự 2005:

Điều 498. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở

1. Bên cho thuê nhà có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà khi bên thuê có một trong các hành vi sau đây:

d) Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại toàn bộ hoặc một phần nhà đang thuê mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên cho thuê;

3. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà phải báo cho bên kia biết trước một tháng, nếu không có thoả thuận khác.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.