Anonymous
in Competition Law
Asked May 15, 2017

Luật Cạnh tranh – Hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường bị cấm

  • 1 Answer
  • 204 Views

Tháng 5/2016, tôi đang trong giai đoạn thương lượng để tiến hành giao kết một hợp đồng xin làm đại lý cho công ty A vốn rất nổi tiếng chuyên phân phối các mặt hàng sữa. Tôi được biết công ty này có thị phần chiếm 40% trên thị trường liên quan. Ngoài việc xin làm đại lý với công ty A, tôi cũng có ý định làm đại lý cho một công ty khác cùng lĩnh vực (công ty B). Tuy nhiên, đến tháng 10/2016, công ty A biết được điều này nên đại diện của họ thông báo rằng, nếu tôi muốn giao kết hợp đồng đại lý với họ thì tôi không được làm đại lý cho bất kỳ công ty nào khác. Tôi không muốn đánh mất cơ hội làm việc với họ nhưng nhận thấy yêu cầu này quá gắt. Xin hỏi Luật sư, việc công ty A yêu cầu như vậy có hợp pháp hay không?

Answer 1

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật Cạnh tranh 2004, doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu nếu có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan hoặc có khả năng gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể.“áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua hàng hoá”, một trong những hành vi pháp luật nghiêm cấm đối với doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường theo quy định tại Khoản 5 Điều 13 Luật Cạnh tranh 2004 và Điểm a Khoản 1 Điều 30 Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Cạnh tranh do Bộ Công thương ban hành (“Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2014”). Cụ thể:

[Khoản 5 Điều 13 Luật Cạnh tranh 2004]

Điều 13. Các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường bị cấm

Cấm doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường thực hiện các hành vi sau đây:

5. Áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua, bán hàng hoá, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng;

.

[Điểm a Khoản 1 Điều 30 Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2014]

Điều 30. Áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ, hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng

1. Áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán hàng hoá, dịch vụ là việc đặt điều kiện tiên quyết sau đây trước khi ký kết hợp đồng:

a) Hạn chế về sản xuất, phân phối hàng hoá khác; mua, cung cứng dịch vụ khác không liên quan trực tiếp đến cam kết của bên nhận đại lý theo quy định của pháp luật về đại lý;

.

Với quy định trên, có thể thấy rằng việc công ty A chỉ đồng ý giao kết hợp đồng đại lý với quý khách với điều kiện quý khách không được làm đại lý cho bất kỳ công ty là đối thủ cạnh tranh nào khác là việc doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường áp đặt điều kiện hạn chế về phân phối hàng hóa.

Trong trường hợp này quý công ty có thể tiến hành khiếu nại đến cơ quan quản lý cạnh tranh và chuẩn bị hồ sơ khiếu nại theo quy định tại Điều 58 Luật Cạnh tranh 2004. Quý khách cần chú ý đến thời hiệu khiếu nại vụ việc cạnh tranh là hai năm, kể từ ngày hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh được thực hiện [khoản 2 Điều 58 Luật Cạnh tranh 2004].

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Cạnh tranh do Bộ Công thương ban hành, hợp nhất:

  • Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2005; và
  • Nghị định số 119/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2012.
Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.