Anonymous
in Competition Law
Asked May 10, 2017

Luật Cạnh Tranh - Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

  • 1 Answer
  • 270 Views

Công ty tôi là một công ty lớn kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm. Vừa qua, có 03 công ty kinh doanh trong cùng lĩnh vực đến thương lượng với chúng tôi về việc muốn chúng tôi cùng hợp tác ấn định giá bảo hiểm học sinh tại TP. Hồ Chí Minh từ 545.000 đồng/năm lên 630.000 đồng/năm. Xin hỏi Luật sư, theo quy định pháp luật hiện hành, công ty tôi có thể thỏa thuận với họ như vậy không?

Answer 1

Dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, hành vi quý công ty và các công ty khác muốn thỏa thuận ấn định giá bảo hiểm học sinh tại TP. Hồ Chí Minh từ 545.000 đồng/năm lên 630.000 đồng/năm được xác định là hành vi thoả thuận ấn định giá dịch vụ một cách trực tiếp dưới hình thức tăng giá ở mức cụ thể theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật Cạnh tranh 2004 và Khoản 2 Điều 14 Nghị định 116/2005/NĐ-CP. Theo đó, pháp luật cạnh tranh cấm các doanh nghiệp thỏa thuận như vậy khi các bên tham gia thoả thuận có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan từ 30% trở lên. Cụ thể, Khoản 2 Điều 9 Luật Cạnh tranh 2004 quy định:

Điều 9. Các thoả thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm

...

2. Cấm các thoả thuận hạn chế cạnh tranh quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 8 của Luật này khi các bên tham gia thoả thuận có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan từ 30% trở lên.

Theo đó, Khoản 6 Điều 3 Luật Cạnh tranh 2004 quy định: “Thị phần kết hợp là tổng thị phần trên thị trường liên quan của các doanh nghiệp tham gia vào thoả thuận hạn chế cạnh tranh hoặc tập trung kinh tế” và Khoản 5 Điều 3 Luật Cạnh tranh 2004 xác định: “Thị phần của doanh nghiệp đối với một loại hàng hoá, dịch vụ nhất định là tỷ lệ phần trăm giữa doanh thu bán ra của doanh nghiệp này với tổng doanh thu của tất cả các doanh nghiệp kinh doanh loại hàng hoá, dịch vụ đó trên thị trường liên quan hoặc tỷ lệ phần trăm giữa doanh số mua vào của doanh nghiệp này với tổng doanh số mua vào của tất cả các doanh nghiệp kinh doanh loại hàng hoá, dịch vụ đó trên thị trường liên quan theo tháng, quý, năm”.

Trong trường hợp này, do quý công ty không cung cấp rõ thị phần kết hợp của quý công ty và 03 công ty kinh doanh cùng lĩnh vực khi tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh nên chúng tôi xin được đưa ra 02 trường hợp như sau:

  • Trường hợp 1: Quý công ty và 03 công ty kinh doanh cùng lĩnh vực khi tham gia thỏa thuận có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan dưới 30%

Quý công ty được quyền tham gia thỏa thuận ấn định giá bảo hiểm học sinh tại TP. Hồ Chí Minh từ 545.000 đồng/năm lên 630.000 đồng/năm do pháp luật cạnh tranh không cấm thỏa thuận ấn định giá hàng hóa khi các bên tham gia có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan dưới 30% [Khoản 2 Điều 9 Luật Cạnh tranh 2004].

  • Trường hợp 2: Quý công ty và 03 công ty kinh doanh cùng lĩnh vực khi tham gia thỏa thuận có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan từ 30% trở lên

Quý công ty không được quyền tham gia thỏa thuận ấn định giá bảo hiểm học sinh tại TP. Hồ Chí Minh từ 545.000 đồng/năm lên 630.000 đồng/năm do pháp luật cạnh tranh cấm thỏa thuận ấn định giá hàng hóa khi các bên tham gia có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan từ 30% trở lên [Khoản 2 Điều 9 Luật Cạnh tranh 2004].

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.