Anonymous
in Competition Law
Asked May 10, 2017

Luật Cạnh Tranh - Tổ chức khuyến mại mà gian dối về giải thưởng

  • 1 Answer
  • 637 Views

Tháng trước, tôi có nhận được thông tin khuyến mại từ công ty A (công ty kinh doanh hàng điện tử) về việc khách hàng mua laptop tại cửa hàng sẽ được tặng các phần quà có giá trị cao từ 5 triệu đến 8 triệu đồng. Tuy nhiên thực tế công ty này chỉ tặng cho khách hàng những phần quà có giá trị thấp là bao đựng laptop và USB không có phiếu bảo hành. Thật chất, công ty A thực hiện chương trình khuyến mại trên nhằm thu hút khách hàng so với các công ty đối thủ do doanh thu của công ty này gần đây thua lỗ. Tôi xin hỏi hành vi của công ty A có đúng với quy định pháp luật hay không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, việc công ty A không tặng cho khách hàng những phần quà có giá trị như cam kết của chương trình khuyến mại được xem là hành vi “khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh”, một hình thức của hành vi cạnh tranh không lành mạnh, theo quy định tại Khoản 1 Điều 46, Khoản 7 Điều 39, và Khoản 4 Điều 3 Luật Cạnh tranh 2004, cụ thể:

Điều 46. Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh

Cấm doanh nghiệp thực hiện các hoạt động khuyến mại sau đây:

1. Tổ chức khuyến mại mà gian dối về giải thưởng;

…”

 “Điều 39. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong Luật này bao gồm:

1. Chỉ dẫn gây nhầm lẫn;

2. Xâm phạm bí mật kinh doanh;

3. Ép buộc trong kinh doanh;

4. Gièm pha doanh nghiệp khác;

5. Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác;

6. Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh;

7. Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh;

8. Phân biệt đối xử của hiệp hội;

9. Bán hàng đa cấp bất chính;

10. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác theo tiêu chí xác định tại khoản 4 Điều 3 của Luật này do Chính phủ quy định.”

Điều 3. Giải thích từ ngữ

4. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc người tiêu dùng.

…”

Theo đó, hành vi của công ty A sẽ bị phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng. Nếu quy mô tổ chức khuyến mại thuộc phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì công ty A sẽ bị phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng, căn cứ theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 34 Nghị định 71/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh (“Nghị định 71/2014/NĐ-CP”):

Điều 34. Hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh

1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tổ chức khuyến mại mà gian dối về giải thưởng;

2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này trong trường hợp quy mô tổ chức khuyến mại thuộc phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.”

Ngoài ra, công ty A còn có thể bị áp dụng các hình phạt bổ sung và biện pháp khác phục hậu quả sau, căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 28 Nghị định 71/2014/NĐ-CP:

  • Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm bao gồm cả tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm
  • Buộc cải chính công khai.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.