Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán – Hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán

  • 1 Answer
  • 377 Views

Đầu năm nay công ty chứng khoán của chúng tôi đi vào hoạt động, do có nhu cầu thành lập các chi nhánh và các trụ sở chính của công ty, công ty chúng tôi có dự định sẽ mua vài khu đất ở trung tâm thành phố để khởi công xây dựng các hạn mục này. Tuy nhiên, tôi có nghe thông tin các công ty chứng khoán không được mua bất động sản. Liệu thông tin đó có chính xác không thưa luật sư?

Answer 1

Theo quy định tại Điều 44 Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán (“Thông tư 210/2012/TT-BTC”), bất động sản là một lĩnh vực mà pháp luật hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán; theo đó, công ty chứng khoán sẽ không được mua, góp vốn mua bất động sản. Trong vụ việc này, công ty chứng khoán của quý khách có dự định mua bất động sản nhưng việc mua các bất động sản này là để phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ của công ty chứng khoán cụ thể là để xây dựng làm trụ sở, chi nhánh của công ty bất động sản. Đây là một trong các trường hợp ngoại lệ của quy định hạn chế này; do đó, công ty chứng khoán của quý khách vẫn có thể mua bất động sản để xây dựng các chi nhánh và trụ sở của công ty tài chính như dự định của mình.

[Khoản 1 Điều 44 Thông tư 210/2012/TT-BTC]

“Điều 44. Hạn chế đầu tư

1.  Công ty chứng khoán không được mua, góp vốn mua bất động sản trừ trường hợp để sử dụng làm trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ của công ty chứng khoán.

...”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.