Anonymous
in Civil Law
Asked May 17, 2017

Luật Dân sự - Di chúc chung vợ chồng

  • 1 Answer
  • 244 Views

Ba mẹ tôi kết hôn từ năm 1965 và ba mẹ chỉ có mình tôi là con. Tháng 08/2015 ba mẹ tôi cùng nhau lập di chúc có nội dung: “Chúng tôi là đồng sở hữu căn nhà ở số 5 Hai Bà Trưng. Ngay trong lúc chúng tôi minh mẫn, sáng suốt chúng tôi tự nguyện lập tờ di chúc này để định đoạt tài sản chung là căn nhà nêu trên như sau: sau khi chúng tôi qua đời, con trai ruột của chúng tôi là Nguyễn Văn P, sinh năm 1987, địa chỉ (…) sẽ được trọn quyền thừa hưởng căn nhà trên”. Cho tôi hỏi liệu di chúc chung của ba mẹ tôi có hiệu lực pháp luật không?

Answer 1

Dựa trên cơ sở quy định của pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng, theo đó nếu tài sản chung của vợ chồng thì vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung[1], Bộ luật dân sự 2005 cho phép vợ chồng lập di chúc chung để định đoạt tài sản chung.[2]

Tuy nhiên, một điều đáng lưu ý là, khi Bộ luật dân sự 2015 được ban hành, và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 thì đã bỏ đi chế định di chúc chung của vợ chồng. Như vậy, vấn đề pháp lý trong trường hợp này, đó là liệu những di chúc chung của vợ chồng được lập trước ngày 01/01/2017 có còn hiệu lực không?

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 688 Bộ luật dân sự 2015, các giao dịch dân sự được xác lập trước khi Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực mà chưa được thực hiện nhưng có nội dung khác với quy định của Bộ luật dân sự 2015 thì các chủ thể tiếp tục thực hiện giao dịch theo quy định của Bộ luật dân sự 2005, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung nội dung, hình thức của giao dịch theo luật mới.

[Điểm a Khoản 1 Điều 688 Bộ luật dân sự 2015]

“Điều 688. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với giao dịch dân sự được xác lập trước ngày Bộ luật này có hiệu lực thì việc áp dụng pháp luật được quy định như sau:

a) Giao dịch dân sự chưa được thực hiện mà có nội dung, hình thức khác với quy định của Bộ luật này thì chủ thể giao dịch tiếp tục thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11, trừ trường hợp các bên của giao dịch dân sự có thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung nội dung, hình thức của giao dịch để phù hợp với Bộ luật này và để áp dụng quy định của Bộ luật này.

Giao dịch dân sự đang được thực hiện mà có nội dung, hình thức khác với quy định của Bộ luật này thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11”

Di chúc là một dạng giao dịch dân sự trên cơ sở Điều 116 Bộ luật dân sự 2015 theo đó “giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. Do đó, các quy định trên cũng được áp dụng cho di chúc. Trong trường hợp của quý khách, di chúc của ba mẹ quý khách được lập trước ngày 01/01/2017, do đó vẫn áp dụng các quy định của Bộ luật dân sự 2005, và như vậy di chúc của ba mẹ quý khách được thừa nhận giá trị pháp lý.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

 

[1] Khoản 1 Điều 29 Luật Hôn nhân và gia đình 2014

[2] Điều 663 Bộ luật dân sự 2005

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.