Anonymous
in Civil Law
Asked May 05, 2017

Luật Dân sự - Thừa kế theo di chúc

  • 1 Answer
  • 344 Views

Tôi và chồng kết hôn với nhau được 10 năm và có một người con chung (7 tuổi). Giấy khai sinh của con tôi ghi rõ tên cha là chồng tôi. Đầu năm nay, chồng tôi mất có để lại di chúc cho người vợ trước (do ly hôn) và hai người con với vợ trước căn nhà và toàn bộ tài sản trị giá khoảng 4 tỉ đồng, không để lại gì cho mẹ con tôi. Xin hỏi luật sư, trong trường hợp này, hai mẹ con tôi có được quyền hưởng thừa kế không?

Answer 1

Trong trường hợp này, vấn đề pháp lý đầu tiên cần phải làm rõ đó là di chúc của chồng quý khách có hợp pháp hay không. Để trả lời câu hỏi này, Điều 652 Bộ luật Dân sự 2005 quy định một di chúc được coi là hợp pháp thì di chúc đó phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc;

b) Người lập di chúc không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

c) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; và 

d) Hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

Ngoài ra, do trong trường hợp này, quý khách cũng không đề cập cụ thể di chúc của chồng quý khách là di chúc bằng miệng hay di chúc bằng văn bản. Do đó, liên quan đến tính hợp pháp của di chúc bằng miệng, quý khách cũng cần phải lưu ý rằng di chúc bằng miệng được coi là hợp pháp, nếu người lập di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai (02) người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm (05) ngày, kể từ ngày người lập di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.

Sau khi đã có đủ căn cứ để chứng minh di chúc của chồng quý khách là hợp pháp thì lúc này sẽ xét đến việc con của quý khách và quý khách có thể được hưởng thừa kế mà không phụ thuộc vào nội dung của di chúc hay không. Cụ thể:

Thứ nhất, vì con của quý khách chỉ mới 7 tuổi, là con chưa thành niên nên theo quy định tại Điều 669 Bộ luật Dân sự 2005 thì “con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng” là những đối tượng vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba (2/3) suất của một người thừa kế theo pháp luật (nếu di sản được chia theo pháp luật) trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba (2/3) suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật Dân sự 2005. Như vậy, nếu quý khách có đầy đủ chứng cứ (ví dụ: giấy khai sinh) để chứng minh cháu bé là con của quý khách và chồng lúc còn sống thì cháu bé vẫn được pháp luật bảo vệ quyền được hưởng thừa kế cho dù chồng của quý khách đã để lại di chúc cho vợ trước và các con của người vợ trước, không chia di sản cho con của quý khách. Phần di sản mà con của quý khách được hưởng sẽ bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật.

Thứ hai, tương tự như trường hợp của con quý khách, căn cứ theo Khoản 1 Điều 669 thì quý khách cũng là đối tượng được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc. Qúy khách cần đưa ra các bằng chứng chứng minh quý khách và chồng quý khách có mối quan hệ vợ - chồng được pháp luật công nhận (ví dụ: giấy chứng nhận đăng ký kết hôn). Theo đó, quý khách vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.