Anonymous
in Land Law
Asked May 08, 2017

Luật Đất đai - Gia hạn sử dụng đất

  • 1 Answer
  • 250 Views

Tôi ở Vĩnh Long, được Nhà nước giao một mảnh đất 10.000 m2 để trồng lúa, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi thời hạn sử dụng đến tháng 10/2025. Tôi xin hỏi luật sư, tôi có thể gia hạn sử dụng mảnh đất này khi hết thời hạn không?

Answer 1

Pháp luật Việt Nam hiện hành cho phép cá nhân sử dụng đất có quyền gia hạn nếu có nhu cầu khi hết thời hạn sử dụng đất.

Theo như thông tin quý khách cung cấp, mảnh đất mà quý khách được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Nhà nước giao để trồng lúa; do đó, đây là mảnh đất thuộc nhóm đất nông nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013:

“Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

...”

Trong trường hợp này, vì được Nhà nước giao đất trong hạn mức quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 129 [Không quá 03 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long] nên thời hạn giao đất đối với quý khách là 50 năm, tức thời hạn được ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà quý khách đã được cấp là đến tháng 10/2025, căn cứ theo Khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai 2013. Cụ thể:

“1. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.”

Với quy định trên, nếu quý khách có nhu cầu được tiếp tục sử dụng mảnh đất này, quý khách có thể nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu sáu (06) tháng tại văn phòng đăng ký đất đai theo quy định tại Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, hồ sơ đề nghị bao gồm:

  • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK, ban hành kèm Thông tư 24/2014/TT-BTNMT; và
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.