Anonymous
in Land Law
Asked May 17, 2017

Luật Đất Đai – Chuyển mục đích sử dụng đất

  • 1 Answer
  • 174 Views

Thưa luật sư, trước đây gia đình tôi trồng cây hằng năm, nhưng hiện nay do năng suất kém, nhận thấy việc trồng trọt không hiệu quả nên tôi có dự định chuyển sang nuôi gia súc và chuẩn bị xây dựng chuồng trại để chăn nuôi. Cho tôi hỏi, đối với trường hợp của tôi thì có phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất hay không, và thủ tục như thế nào (nếu có)?

Answer 1

Xin phép chuyển mục đích sử dụng đất

Trong vụ việc này, có thể thấy nhu cầu của quý khách là chuyển đất trồng cây hằng năm sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia xúc. Đây là một trong các trường hợp được pháp luật quy định việc chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động đất. Như vậy, quý khách không cần làm thủ tục xin phép chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp này. Nhưng, quý khách phải đăng ký biến động đất.

[Điểm a Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2015/TT – BTNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ – CP và Nghị định 44/2014/NĐ – CP]

Điều 11. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:

a) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép;

…”

[Điểm đ Khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013]

Điều 95: Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

4. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

đ) Chuyển mục đích sử dụng đất;

…”

Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất

Quý khách có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, quý khách cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm có:

(i) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT; và

(ii) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trình tự, thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Trong trường hợp này, để thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất quý khách cần thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Quý khách  nộp hồ sơ tại nơi tiếp nhận hồ sơ quy định tại Phòng Tài nguyên và Môi trường; và
  • Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm (i) kiểm tra hồ sơ, (ii) xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết, (iii) xác nhận vào Đơn đăng ký, (iv) xác nhận mục đích sử dụng đất vào Giấy chứng nhận, (v) chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), và (vi) trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Chúng tôi hy vọng những phần tư vấn trên sẽ giúp quý khách giải đáp được những thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.