Anonymous
in Land Law
Asked May 17, 2017

Luật Đất đai - Quy trình chuyển mục đích sử dụng đất

  • 1 Answer
  • 262 Views

Đầu năm 2017, anh tôi vừa mới mua một mảnh đất trồng lúa từ ông B diện tích 1000m2 tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (ông B được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất đối với mảnh đất này). Hiện tại, anh tôi có ý định chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất ở nhưng không rành lắm về các thủ tục. Xin hỏi Luật sư, anh tôi cần tiến hành những thủ tục gì?

Answer 1

Dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, đất trồng lúa thuộc nhóm đất nông nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013 và đất ở thuộc nhóm đất phi nông nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai 2013. Về nguyên tắc, khi anh trai quý khách có nhu cầu chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, anh trai quý khách bắt buộc phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bởi lẽ, Điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 quy định:

“Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng”.

Trong trường hợp này, anh trai quý khách phải nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai – chi nhánh Nhơn Trạch. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thì cơ quan này sau đó sẽ chuyển hồ sơ đến Phòng tài nguyên và môi trường thuộc UBND huyện Nhơn Trạch. Phòng tài nguyên và môi trường sẽ có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn anh trai quý khách thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định tại Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Về nghĩa vụ tài chính, bởi vì anh trai quý khách chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp theo pháp luật đất đai sang đất ở nên theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất (“Nghị định 45/2014/NĐ-CP”) thì cách tính tiền sử dụng đất sẽ được căn cứ vào nguồn gốc đất nhận chuyển nhượng theo mức quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP. Cụ thể:

“2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

…”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.