Anonymous
in Investment Law
Asked May 10, 2017

Luật Đầu tư - Nhà đầu tư Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài

  • 1 Answer
  • 254 Views

Tôi là một nhà đầu tư có hai quốc tịch Việt Nam và Mỹ. Tôi sinh sống lâu năm tại Mỹ và trong khoảng thời gian sắp tới, tôi muốn quay về Việt Nam để thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ logistic tại TP. Hồ Chí Minh. Xin hỏi theo quy định pháp luật, khi một trong hai quốc tịch của tôi là Việt Nam như đã trình bày thì tôi có được hưởng các quyền lợi như đối với các nhà đầu tư trong nước không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, đối với hoạt động đầu tư thực hiện tại Việt Nam, trong trường hợp quý khách, quý khách vẫn có thể được hưởng các quyền lợi như đối với các nhà đầu tư trong nước nếu như quý khách lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư và thủ tục đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư trong nước. Tuy nhiên, qúy khách cần lưu ý rằng, trường hợp đã lựa chọn áp dụng điều kiện và thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước, quý khách sẽ không được thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, Điều 11 Nghị Định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định:

“1. Đối với các hoạt động đầu tư thực hiện tại Việt Nam, nhà đầu tư là công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài được quyền lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư và thủ tục đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài.

2. Trong trường hợp lựa chọn áp dụng điều kiện và thủ tục đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư quy định tại Khoản 1 Điều này không được thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.