Anonymous
in Corporate Law
Asked May 17, 2017

Luật Doanh nghiệp – Chấm dứt hoạt động của chi nhánh

  • 1 Answer
  • 247 Views

Công ty tôi chuyên cung cấp các thiết bị công nghiệp và các máy tự động hóa với trụ sở tại TP. Đà Nẵng. Tháng 2/2012, công ty tôi có mở một chi nhánh tại Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Dạo gần đây, việc kinh doanh tại chi nhánh gặp nhiều khó khăn nên chúng tôi vừa mới họp bàn sẽ chấm dứt hoạt động của chi nhánh này. Xin hỏi Luật sư thủ tục tiến hành như thế nào?

Answer 1

Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định “chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinhdoanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2014, khi có nhu cầu quý công ty có thể chấm dứt hoạt động chi nhánh của mình.

Về hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2014, quý công ty cần chuẩn bị các giấy tờ sau đây:

(i) Quyết định của công ty về chấm dứt hoạt động chi nhánh;

(ii) Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

(iii) Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

(iv) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh;

(v) Con dấu của chi nhánh (nếu có);

Theo đó, các hồ sơ này sẽ do người đại diện theo pháp luật của quý công ty và người đứng đầu chi nhánh bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác. Qúy công ty chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, quý công ty phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh để Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động; đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 60 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.