Anonymous
in Investment Law
Asked May 10, 2017

Luật Doanh nghiệp - Trách nhiệm về các khoản nợ khi sáp nhập

  • 1 Answer
  • 420 Views

Tháng 8/2015, công ty tôi và công ty Hoàng Long có giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa. Thực tế, công ty Hoàng Long vẫn chưa thanh toán đủ tiền hàng cho công ty tôi thì bất ngờ tháng 3/2016, công ty này sáp nhập vào công ty Việt Linh. Lúc này, công ty tôi đã yêu cầu công ty Việt Linh trả tiền hàng. Tuy nhiên, phía họ cho rằng, trước khi Hoàng Long sáp nhập vào họ thì công ty Hoàng Long đã cam kết tự chịu trách nhiệm về các khoản nợ trước đó. Do đó, họ từ chối yêu cầu của chúng tôi. Xin hỏi luật sư, theo quy định của pháp luật hiện hành, việc công ty tôi yêu cầu họ chịu trách nhiệm đối với tiền hàng là hợp pháp hay không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, quý công ty hoàn toàn có thể yêu cầu công ty Việt Linh chịu trách nhiệm đối với phần tiền hàng mà công ty Hoàng Long chưa thanh toán cho quý công ty trước đó. Bởi lẽ, Điểm c Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

c) Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán,hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.

Dựa trên thông tin quý công ty cung cấp cho chúng tôi, tháng 3/2016 công ty Hoàng Long sáp nhập vào công ty Việt Linh. Với quy định trên, sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty Hoàng Long đã chấm dứt tồn tại và lúc này, chủ thể phải chịu trách nhiệm kế thừa các nghĩa vụ của công ty Hoàng Long về các khoản nợ chưa thanh toán, cụ thể là tiền hàng của quý công ty sẽ là công ty Việt Linh. Như vậy, có thể thấy rằng, khi bàn giao cho công ty Việt Linh, mặc dù công ty Hoàng Long cam kết tự chịu trách nhiệm về các khoản nợ trước đó nhưng cam kết này không có giá trị pháp luật. Do đó, quý công ty có thể yên tâm rằng quyền truy đòi tiền hàng của mình đối với công ty Việt Linh sẽ luôn được đảm bảo.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.