Anonymous
in Corporate Law
Asked May 05, 2017

Luật Doanh nghiệp – Thành lập doanh nghiệp

  • 1 Answer
  • 263 Views

Tôi thi đậu vào công chức nhà nước, hiện đang giữ vị trí kế toán hành chính của UBND Quận. Tôi muốn thành lập công ty TNHH một thành viên và trở thành người đại diện pháp luật của công ty. Xin hỏi pháp luật Việt Nam có cho phép không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, do quý khách là công chức nhà nước nên quý khách không thể thành lập doanh nghiệp dưới bất kỳ hình thức nào, mà cụ thể ở đây theo như mong muốn của quý khách là loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Bởi lẽ,điểm b Khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

“2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

...”

Mặt khác, Điều 20 Luật Cán bộ công chức 2008 còn quy định rằng ngoài những việc không được làm liên quan đến (a) đạo đức công vụ và (b) bí mật nhà nước thì cán bộ, công chức còn không được làm những việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân sự quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và những việc khác theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể hơn, điểm b Khoản 1 Điều 37 Luật phòng chống tham nhũng 2005 quy định:

“1. Cán bộ, công chức, viên chức không được làm những việc sau đây:

b) Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

...”

Từ những quy định trên cho thấy pháp luật hiện hành không cho phép công chức được thành lập, quản lý doanh nghiệpđể tránh sự lạm quyền, nhập nhằng giữa công việc nhà nước với công việc tư, đồng thời ngăn ngừa khả năng vì tư lợi mà lạm dụng quyền hạn của mình để làm phương hại đến lợi ích chung của xã hội và của Nhà nước.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.