Anonymous
in Medical Examination and Treatment Law
Asked May 17, 2017

Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác - Điều kiện lấy bộ phận cơ thể ở người sau khi chết

  • 1 Answer
  • 230 Views

Bác tôi vừa qua bị tai nạn giao thông. Khi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy thì bác tôi được chẩn đoán bị chấn thương sọ não trong tình trạng nguy kịch. Cả gia đình tôi sau đó mới biết được rằng, cách đây hơn 02 năm, bác tôi có đăng ký hiến bộ phận cơ thể sau khi chết. Thực sự gia đình tôi không mong đợi điều này. Xin hỏi Luật sư nếu sau khi bác tôi mất, gia đình tôi kiên quyết không đồng ý cho bệnh viện lấy bộ phận cơ thể của bác tôi liệu có được không?

Answer 1

Căn cứ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, việc gia đình quý khách kiên quyết không đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến việc bệnh viện tiến hành lấy bộ phận cơ thể của bác quý khách. Bởi lẽ, Điều 21 Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác 2006 quy định:

Điều 21. Điều kiện lấy mô, bộ phận cơ thể ở người sau khi chết

1. Chỉ cơ sở y tế quy định tại Điều 16 của Luật này mới được tiến hành lấy mô, bộ phận cơ thể ở người sau khi chết.

2. Việc lấy mô, bộ phận cơ thể ở người sau khi chết được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Có thẻ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết;

b) Có thẻ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết và đã được công bố là chết não theo quy định tại khoản 5 Điều 27 của Luật này;

c) Trường hợp không có thẻ hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết thì việc lấy phải được sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó hoặc vợ, chồng hoặc đại diện các con đã thành niên của người đó.

Khi bác quý khách đăng ký hiến bộ phận cơ thể sau khi chết, bác quý khách đương nhiên sẽ được cấp thẻ đăng ký hiến bộ phận cơ thể sau khi chết theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 18 Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác 2006. Trong khi đó, với quy định trên pháp luật chỉ yêu cầu sự đồng ý của người thân trong trường hợp không có thẻ hiến bộ phận cơ thể người sau khi chết. Do đó, trong trường hợp này dù gia đình quý khách có đồng ý hay không thì chỉ cần có thẻ đăng ký hiến bộ phận cơ thể sau khi chết của bác quý khách, bệnh viện sẽ tiến hành lấy bộ phận cơ thể của bác quý khách.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.