Anonymous
in Real Estate Trading Law
Asked May 17, 2017

Luật Kinh doanh bất động sản - Thành lập Sàn giao dịch bất động sản

  • 1 Answer
  • 276 Views

Công ty chúng tôi đang có nhu cầu thành lập một sàn giao dịch bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên chúng tôi không am hiểu về pháp luật lắm nên chưa nắm rõ các điều kiện để thành lập cũng như các bước thủ tục. Để tránh rắc rối xin Luật sư tư vấn giúp chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn.

Answer 1

Vấn đề pháp lý trước tiên cần xác định không phải mọi tổ chức, cá nhân đều được pháp luật cho phép tham gia thành lập sàn giao dịch bất động sản. Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 của Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành (“Thông tư 11/2015/TT-BXD”), muốn thành lập sàn giao dịch bất động sản, quý công ty phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

(i) Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp;

(ii) Sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;

(iii) Người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;

(iv) Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng. Nếu có thay đổi phải thông báo cho Sở Xây dựng và khách hàng biết;

(v) Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích tối thiểu là 50m2 và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Về thủ tục thành lập, theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Thông tư 11/2015/TT-BXD trước khi sàn giao dịch bất động sản hoạt động, quý công ty phải gửi hồ sơ về Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh các hồ sơ bao gồm:

(i) Đăng ký kinh doanh hoặc giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

(ii) Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;

(iii) Danh sách và bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề môi giới của tất cả các nhân viên môi giới bất động sản;

(iv) Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản của người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản;

(v) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận hoàn thành khóa học về quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản của người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản (nếu có);

(vi) Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu) giấy tờ chứng minh về địa điểm và diện tích của sàn giao dịch bất động sản;

(vii) Bản sao có chứng thực các giấy tờ về thành lập sàn giao dịch bất động sản (bao gồm: Quyết định thành lập sàn giao dịch bất động sản; Quyết định bổ nhiệm người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản).

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh sẽ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và đưa thông tin của sàn giao dịch bất động sản lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng. Đồng thời báo cáo về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng để thống nhất quản lý và đưa thông tin của sàn lên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản. Khi có bất kỳ thay đổi thông tin nào, sàn giao dịch bất động sản của quý công ty phải báo cáo về Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh để điều chỉnh.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.