Anonymous
in Real Estate Trading Law
Asked May 17, 2017

Luật Kinh doanh bất động sản – Việc công chứng hợp đồng thuê văn phòng

  • 1 Answer
  • 313 Views

Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực logistics vừa mới được thành lập vào tháng 2/2017. Công ty tôi có thuê một mặt bằng trong một cao ốc tại Quận 1, TP Hồ Chí Minh để làm văn phòng (cao ốc này thuộc sở hữu của một công ty kinh doanh bất động sản). Giữa hai bên vừa mới ký kết hợp đồng thuê. Xin hỏi theo quy định của pháp luật, hợp đồng này có phải công chứng, chứng thực hay không? Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là khi nào?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, hợp đồng thuê giữa hai bên không bắt buộc phải thực hiện thủ tục công chứng, chứng thực. Bởi lẽ, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 17 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định:

Điều 17. Hợp đồng kinh doanh bất động sản

1. Các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản:

a) Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng;

b) Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng;

c) Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng;

d) Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất;

đ) Hợp đồng chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản.

2. Hợp đồng kinh doanh bất động sản phải được lập thành văn bản. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận, trừ hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên là hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này thì phải công chứng hoặc chứng thực.

…”

Với quy định trên, có thể thấy rằng, pháp luật không bắt buộc quý khách phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng thuê văn phòng trong trường hợp này. Giữa công ty kinh doanh bất động sản và quý khách dù có thỏa thuận công chứng hợp đồng hoặc không thì hợp đồng đó vẫn có giá trị pháp lý.

Về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng, giữa hai bên quý khách hoàn toàn có thể thỏa thuận và ghi trong hợp đồng. Trường hợp hợp đồng có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực. Trường hợp các bên không có thỏa thuận, không có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm các bên ký kết hợp đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.