Anonymous
in Labour Law
Asked May 15, 2017

Luật Lao động - Cắt lương đề bồi thường thiệt hại

  • 1 Answer
  • 268 Views

Tôi là nhân viên trong một công ty cung cấp đồ nội thất. Cách đây vài hôm, công ty tôi có tham gia gian hàng trưng bày sản phẩm trong hội chợ triễn lãm. Do sơ suất trong lúc di chuyển sản phẩm của công ty vào khu trưng bày, tôi để sản phẩm bị dính nước mưa và dẫn đến bị hư hỏng. Trong quá trình kiểm kê, công ty phát hiện và yêu cầu tôi bồi thường phần thiệt hại được định giá là 15 triệu. Tôi tạm thời chưa có tiền nên công ty quyết định sẽ cắt 02 tháng tiền lương liên tiếp của tôi để bồi thường. Xin hỏi việc làm này có hợp pháp hay không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, hành vi công ty quý khách quyết định sẽ cắt 02 tháng tiền lương liên tiếp của quý khách để khấu trừ khoản tiền bồi thường thiệt hại do quý khách gây ra là không hợp pháp. Bởi lẽ, Khoản 1 Điều 130 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này”.

Như vậy, để bồi thường thiệt hại, quý khách có thể bị khấu trừ lương. Tuy nhiên, một trong những nguyên tắc khấu trừ tiền lương được quy định tại Điều 101 Bộ luật Lao động 2012, đó là mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, và thuế thu nhập cá nhân. Do đó, hành vi của công ty quý khách rõ ràng là không hợp pháp. Công ty không được cắt 02 tháng tiền lương liên tiếp để bồi thường mà chỉ được khấu trừ không quá 30% tiền lương hằng tháng của người lao động.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.