Anonymous
in Banking Law
Asked May 08, 2017

Luật Ngân hàng – Giao dịch dân sự không do người có quyền đại diện xác lập, thực hiện

  • 1 Answer
  • 191 Views

Tháng 03/2016, giữa công ty tôi và ngân hàng X có tiến hành giao kết một hợp đồng tín dụng. Để bảo đảm cho việc thanh toán, ngân hàng X yêu cầu công ty tôi phải thế chấp căn nhà đang ở thông qua một hợp đồng thế chấp. Một tháng sau, tôi phát hiện hợp đồng tín dụng này được ký bởi một người không có thẩm quyền trong công ty. Trường hợp này, xin hỏi hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp có bị vô hiệu không?

Answer 1

Giao dịch dân sự không do người có quyền đại diện xác lập, thực hiện

Chúng tôi cho rằng hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp giữa quý công ty và Ngân hàng X sẽ không bị coi là vô hiệu theo quy định từ Điều 127 cho đến Điều 135 Bộ luật Dân sự 2005; thay vào đó, chúng tôi nhận định đây là trường hợp “giao dịch dân sự không do người có quyền đại diện xác lập, thực hiện”.Nếu chỉ xét đến hậu quả pháp lý ban đầu của “giao dịch dân sự vô hiệu” và “giao dịch dân sự không do người có quyền đại diện xác lập, thực hiện”, có thể có sự nhầm lẫn vì cả hai trường hợp này đều “không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ” của các bên tham gia giao dịch.Tuy nhiên, khi xét về bản chất pháp lý, thì trường hợp “giao dịch dân sự vô hiệu” và “giao dịch dân sự không do người có quyền đại diện xác lập, thực hiện” là khác nhau. Cụ thể, quý khách có thể theo dõi bảng phân tích dưới đây:

 

Giao dịch dân sự vô hiệu

(Điều 136 Bộ luật Dân sự 2005)

Giao dịch dân sự không do người có quyền đại diện xác lập, thực hiện

(Điều 145 Bộ luật Dân sự 2005)

Hậu quả pháp lý

Không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.

Các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận [Nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật

Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường.

Không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện [trừ trường hợp người đại diện hoặc người được đại diện đồng ý].

 

Quyền lợi của người thứ ba ngay tình

 

Trong trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng tài sản giao dịch là động sảnkhông phải đăng ký quyền sở hữu đã được chuyển giao bằng một giao dịch khác cho người thứ ba ngay tình thì giao dịch với người thứ ba vẫn có hiệu lực [trừ trường hợp quy định tại Điều 257 của Bộ luật Dân sự 2005].

Trong trường hợp tài sản giao dịch là bất động sản hoặc là động sản phải đăng ký quyền sở hữu đã được chuyển giao bằng một giao dịch khác cho người thứ ba ngay tình thì giao dịch với người thứ ba bị vô hiệu [trừ trường hợp người thứ ba ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá hoặc giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó người này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị huỷ, sửa].

Người đã giao dịch với người không có quyền đại diện phải thông báo cho người được đại diện hoặc người đại diện của người đó để trả lời trong thời hạn ấn định. Nếu hết thời hạn này mà không trả lời thì giao dịch đó không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, nhưng người không có quyền đại diện vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với mình, trừ trường hợp người đã giao dịch biết hoặc phải biết về việc không có quyền đại diện.

 Người đã giao dịch với người không có quyền đại diện có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hoặc hủy bỏ giao dịch dân sự đã xác lập và yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp người đó biết hoặc phải biết về việc không có quyền đại diện mà vẫn giao dịch.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.