Anonymous
in Banking Law
Asked May 12, 2017

Luật Ngân hàng – Sử dụng vốn vay sai mục đích

  • 1 Answer
  • 1094 Views

Vào tháng 1/2016 tôi có dùng tài sản của mình là căn nhà để thế chấp cho khoản vay của công ty TNHH An Phát tại ngân hàng X với số tiền là 2,7 tỷ đồng. Trong hợp đồng tín dụng số 0132 giữa công ty An Phát và ngân hàng X có ghi mục đích vay là để xây dựng công trình nhưng thực tế lại không có bất kỳ công trình nào được xây dựng cả. Các Luật sư cho tôi hỏi, vậy hợp đồng tín dụng này có bị vô hiệu không? Nếu hợp đồng này bị vô hiệu thì tài sản thế chấp của tôi có được trả lại không?

Answer 1

Căn cứ vào thông tin mà quý khách hàng cung cấp, công ty TNHH An Phát có (i) vay ngân hàng X và (ii) sử dụng số vốn vay không đúng như mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng số 0132. Trong trường hợp này, hợp đồng tín dụng được ký kết giữa ngân hàng X và công ty TNHH An Phát sẽ không bị vô hiệu, tuy nhiên ngân hàng X có quyền chấm dứt hợp đồng tín dụng trước thời hạn đối với công ty TNHH An Phát và yêu cầu công ty phải trả lại số tiền đã nợ. Bởi lẽ:

Điều 6 Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Quyết định về việc ban hành quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng (“Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-NHNN năm 2014”) quy định “vốn vay phải sử dụng đúng mục đích theo thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng”. Trong trường hợp này, công ty TNHH An Phát đã có hành vi vi phạm hợp đồng giao kết. Cụ thể, công ty TNHH An Phát đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng mục đích là vay tiền để xây dựng công trình nhưng thực tế lại không có bất kỳ công trình nào được xây dựng, do đó, việc sử dụng vốn vay sai mục đích này là vi phạm nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng chứ không làm cho hợp đồng vay tín dụng vô hiệu. Theo đó, thì ngân hàng có quyền “chấm dứt việc cho vay, thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm hợp đồng tín dụng;” [Điều 25 Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-NHNN năm 2014]

Trong trường hợp khi ngân hàng yêu cầu mà công ty TNHH An Phát không trả được nợ thì ngân hàng có quyền xử lý tài sản thế chấp của quý khách để đảm bảo khoản vay cho công ty TNNHH An Phát. Theo đó, ngân hàng có thể xử lý tài sản bảo đảm của quý khách căn cứ theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 25 Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-NHNN năm 2014. Đó là:

“e) Khi đến hạn trả nợ mà khách hàng không trả nợ, nếu các bên không có thỏa thuận khác, thì tổ chức tín dụng có quyền xử lý tài sản bảo đảm vốn vay theo sự thỏa thuận trong hợp đồng để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu người bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối với trường hợp khách hàng được bảo lãnh vay vốn.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.