Anonymous
in Banking Law
Asked May 12, 2017

Luật Ngân hàng – Xử lý séc sau thời hạn xuất trình

  • 1 Answer
  • 471 Views

Ngày 12/9/2016, tôi có giao kết hợp đồng mua bán với ông T (chủ doanh nghiệp tư nhân), theo đó tôi sẽ bán 20 máy tính để bàn cho ông T và hai bên thỏa thuận trong hợp đồng rằng việc thanh toán sẽ thực hiện bằng séc. Ngày 1/10/2016, sau khi tôi hoàn thành xong nghĩa vụ giao hàng, ông T đã ký phát séc chỉ định tôi là người thụ. Tuy nhiên, do chưa cần tiền nên tôi vẫn chưa xuất trình tờ séc này tại ngân hàng. Đến này 10/11/2016, tôi có đem séc xuất trình tại ngân hàng X tuy nhiên nhân viên ngân hàng đã từ chối vì lý do séc đã xuất trình trễ hạn. Xin hỏi luật sư, việc nhân viên ngân hàng X từ chối thanh toán séc do xuất trình trễ là đúng hay sai?

Answer 1

Trong trường hợp này, thông tin mà quý khách cung cấp vẫn chưa cụ thể, do đó, chúng tôi không thể xác định chính xác rằng việc ngân hàng X từ chối thanh toán tờ séc cho quý khách là đúng hay sai. Thay vào đó, chúng tôi xin gợi ý cho quý khách hướng giải quyết trong trường hợp này như sau.

Căn cứ theo hợp đồng mua bán hàng hóa giữa quý khách và ông T, các bên đã lựa chọn phương thức thanh toán bằng séc. Do đó, việc thực hiện thanh toán séc sẽ phải tuân theo các quy định tại Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005.

Theo như thông tin mà quý khách cung cấp, quý khách đã xuất trình séc yêu cầu ngân hàng X thanh toán vào ngày 10/11/2016; trong khi đó, tờ séc được người ký phát [ông T] ký phát hành vào ngày 01/10/2016 [chúng tôi hiểu rằng ngày này cũng chính là “ngày ký phát” được ghi trên tờ séc]. Điều này có nghĩa là quý khách đã xuất trìnhtờ séc sau thời hạn xuất trình [30 ngày kể từ ngày ký phát hành tờ séc]. Cụ thể, Khoản 1 Điều 69 Luật Các công cụ chuyển nhượng quy định “thời hạn xuất trình yêu cầu thanh toán séc là ba mươi ngày, kể từ ngày ký phát”.

Tuy nhiên, trường hợp của quý khách [xuất trình tờ séc sau thời hạn xuất trình, nhưng vẫn chưa quá 06 tháng kể từ ngày ký phát] vẫn có thể được ngân hàng X thanh toán nếu thỏa mãn hai (02) điều kiện, bao gồm (i) người bị ký phát [ngân hàng X] không nhận được thông báo đình chỉ thanh toán đối với tờ séc đó của người ký phát [ông T] và (ii) người ký phát [ông T] có đủ tiền trên tài khoản thanh toán để thanh toán. Cụ thể, Khoản 4 Điều 71 Luật Công cụ chuyển nhượng quy định:

“Tờ séc được xuất trình sau thời hạn xuất trình để thanh toán nhưng chưa quá 06 tháng kể từ ngày ký phát thì người bị ký phát vẫn có thể thanh toán nếu người bị ký phát không nhận được thông báo đình chỉ thanh toán đối với tờ séc đó của người ký phát và người ký phát có đủ tiền trên tài khoản thanh toán để thanh toán”.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.