Anonymous
in Housing Law
Asked May 15, 2017

Luật Nhà ở - Chấm dứt ủy quyền quản lý nhà ở

  • 1 Answer
  • 252 Views

Năm 2014, tôi có công việc nên phải ra nước ngoài làm việc và sinh sống ở đó một thời gian. Tôi có làm văn bản ủy quyền cho anh A quản lý căn nhà tọa lạc ở Quận 2, TPHCM thuộc sở hữu của tôi. Hiện nay, tôi đã thu xếp ổn định và có nhu cầu lấy lại căn nhà. Tôi xin hỏi Luật sư việc chấm dứt ủy quyền trong trường hợp của tôi có phải thông báo trước cho anh A không?

Answer 1

Trong trường hợp này, do thông tin quý khách cung cấp chưa rõ ràng nên chúng tôi sẽ chia thành hai (02) trường hợp để tư vấn, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 158 Luật Nhà ở 2014. Cụ thể:

  • Trường hợp 1: Nếu việc ủy quyền có chi phí quản lý

Điểm a Khoản 1 Điều 158 Luật Nhà ở 2014 có quy định:

Điều 158. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở

1. Bên ủy quyền quản lý nhà ở đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nếu việc ủy quyền có chi phí quản lý thì bên ủy quyền không phải báo trước cho bên được ủy quyền biết về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền nhưng phải thanh toán cho bên được ủy quyền chi phí quản lý tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và phải bồi thường thiệt hại cho bên được ủy quyền.”

Theo đó, khi chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền quản lý căn nhà tọa lạc ở Quận 2, TPHCM, quý khách không phải báo trước cho anh A. Tuy nhiên, quý khách phải (i) thanh toán cho anh A chi phí quản lý tương ứng với công việc mà anh A đã thực hiện và (ii) bồi thường thiệt hại.

  • Trường hợp 2: Nếu việc ủy quyền không có chi phí quản lý

Điểm b Khoản 1 Điều 158 Luật Nhà ở 2014 có quy định:

“b) Nếu việc ủy quyền không có chi phí quản lý thì bên ủy quyền phải thông báo cho bên được ủy quyền biết trước ít nhất 30 ngày về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.”

Theo đó, nếu các bên không có thỏa thuận khác, khi chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền quản lý căn nhà tọa lạc ở Quận 2, TPHCM, quý khách phải thông báo cho anh A biết trước ít nhất 30 ngày về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền này.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.