Anonymous
in Advertising Law
Asked May 15, 2017

Luật Quảng cáo – Quảng cáo có sử dụng từ “tốt nhất”

  • 1 Answer
  • 332 Views

Tôi đang làm việc tại phòng marketing của công ty TNHH A, có trụ sở ở TPHCM, chuyên cung cấp các sản phẩm bánh ngọt tươi. Hiện nay, để đẩy mạnh việc tiếp thị sản phẩm ra thị trường, chúng tôi dự định làm các ấn phẩm quảng cáo và sử dụng câu “Mang đến những sản phẩm tốt nhất cho người dùng” để tăng tính thu hút. Tôi xin hỏi Luật sư chúng tôi có thể làm như vậy để đẩy mạnh tiếp thị sản phẩm bánh ngọt tươi của công ty không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, để sử dụng câu “Mang đến những sản phẩm tốt nhất cho người dùng” trong các ấn phẩm quảng cáo, quý công ty cần có tài liệu hợp pháp chứng minh. Nếu không có tài liệu hợp pháp chứng minh thì việc sử dụng từ ngữ “tốt nhất” của quý công ty được xem là hành vi quảng cáo bị cấm. Cụ thể căn cứ tại Khoản 11 Điều 8 Luật Quảng cáo 2012:

Điều 8. Hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo

11. Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.”

Theo đó, Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo (“Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL”) có quy định các tài liệu hợp phápchứng minh từ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc các từ ngữ có ý nghĩa tương tự trên các sản phẩm quảng cáo bao gồm:

(a) Kết quả khảo sát thị trường của các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp có chức năng nghiên cứu thị trường;

(b) Giấy chứng nhận hoặc các giấy tờ tương tự tại các cuộc thi, triển lãm có quy mô khu vực hoặc toàn quốc bình chọn và công nhận các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đó là “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc các từ ngữ có ý nghĩa tương tự.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL, thời gian sử dụng các tài liệu hợp pháp nêu trên là một (01) năm kể từ ngày quý công ty được cấp giấy chứng nhận hoặc nhận kết quả khảo sát thị trường.

Bên cạnh đó, nếu không có tài liệu hợp pháp chứng minh mà quý công ty vẫn sử dụng từ ngữ “tốt nhất” trên các sản phẩm quảng cáo, quý công ty có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng và bị buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 và Điểm a Khoản 7 Điều 51 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo (“Nghị định 158/2013/NĐ-CP”):

Điều 51. Vi phạm quy định về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo"

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này;”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.