Anonymous
in Civil Law Enforcement of Civil Judgments Law
Asked May 12, 2017

Luật Thi hành án dân sự - Hoãn thi hành án dân sự

  • 1 Answer
  • 325 Views

Năm 2012, tôi có cho anh A vay 100 triệu đồng để sửa sang nhà cửa, thời hạn vay là 1 năm. Đến năm 2015, anh A vẫn chưa trả tiền nên tôi kiện và được Tòa xử anh A phải trả cho tôi cả gốc lẫn lãi. Từ ngày có quyết định thi hành án, Anh A lấy lý do bệnh nặng, không có người thân giúp đỡ nên không thi hành án trả tiền cho tôi được. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này anh A có được hoãn thi hành án không?

Answer 1

Dựa vào những thông tin quý khách cung cấp, trong trường hợp này, anh A có thể được hoãn thi hành án nếu có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên về việc bệnh nặng của anh A. Cụ thể, căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 48 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật Thi hành án dân sự (“Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2014”):

Điều 48. Hoãn thi hành án

1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án trong trường hợp sau đây:

a) Người phải thi hành án bị ốm nặng, có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên; bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án.”

Như vậy, anh A có thể làm đơn yêu cầu hoãn thi hành án, trình bày rõ lý do kèm các giấy tờ có liên quan gửi đến thủ trưởng cơ quan thi hành án để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Ngược lại, nếu có điều kiện nhưng anh A vẫn không trả tiền cho quý khách trong thời hạn tự nguyện thi hành án [10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án], anh A có thể phải chịu lãi suất chậm thi hành án và bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án theo các quy định p,háp luật hiện hành.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Vãn bản hợp nhất Luật Thi hành án dân sự

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2014, hợp nhất:

1. Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009; và

2. Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.