Anonymous
in Civil Law Enforcement of Civil Judgments Law
Asked May 12, 2017

Luật Thi hành án dân sự - Kê biên tài sản doanh nghiệp để thi hành án

  • 1 Answer
  • 188 Views

Vì vi phạm hợp đồng nên công ty tôi bị công ty A khởi kiện tại Tòa yêu cầu thanh toán. Theo bản án đã có hiệu lực của Tòa án, công ty tôi phải trả tiền cho công ty A nhưng vì một số lý do, chúng tôi đã chậm trễ trong việc thanh toán tiền. Do đó, cơ quan thi hành án đã tổ chức thi hành bản án trên theo yêu cầu của công ty A. Vậy, tôi muốn hỏi Luật sư tài sản nào của công ty tôi sẽ bị kê biên? Và công ty tôi có thể đề nghị cơ quan thi hành án kê biên một số tài sản cụ thể được không?

Answer 1

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 24 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (“Nghị định số 62/2015/NĐ-CP”), trong trường hợp này, nếu bản án, quyết định không có quyết định khác hoặc đương sự không có thỏa thuận khác thì cơ quan thi hành án dân sự chỉ kê biên tài sản khác của quý công ty, nếu sau khi đã khấu trừ tài khoản, xử lý vàng, bạc, đá quý, kim khí quý khác, giấy tờ có giá của quý công ty đang do quý công ty quản lý hoặc đang do người thứ ba giữ mà vẫn không đủ để thi hành án.

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, tài sản thuộc sở hữu của quý công ty có thể bị cơ quan thi hành án dân sự kê biên, trừ các tài sản sau, căn cứ tại Khoản 3 Điều 87 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật Thi hành án dân sự (“Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2014”):

(a) Số thuốc phục vụ việc phòng, chữa bệnh cho người lao động; lương thực, thực phẩm, dụng cụ và tài sản khác phục vụ bữa ăn cho người lao động;

(b) Nhà trẻ, trường học, cơ sở y tế và thiết bị, phương tiện, tài sản khác thuộc các cơ sở này, nếu không phải là tài sản để kinh doanh;

(c) Trang thiết bị, phương tiện, công cụ bảo đảm an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (“Nghị định số 62/2015/NĐ-CP”) có quy định:

Điều 24. Kê biên tài sản để thi hành án

4. Trường hợp người phải thi hành án tự nguyện đề nghị kê biên tài sản cụ thể trong số nhiều tài sản mà không gây trở ngại cho việc thi hành án và tài sản đó đủ để thi hành án, các chi phí liên quan thì Chấp hành viên lập biên bản giải thích cho họ về việc phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản đó và tiến hành kê biên tài sản để thi hành án. Người phải thi hành án bị hạn chế quyền thực hiện giao dịch đối với các tài sản khác cho đến khi thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án.”

Với quy định trên, quý công ty có thể đề nghị cơ quan thi hành án kê biên một số tài sản cụ thể của quý công ty nếu (i) đề nghị không gây trở ngại cho việc thi hành án và (ii) các tài sản này đủ để thi hành án cùng các chi phí liên quan mà quý công ty phải chịu.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Vãn bản hợp nhất Luật Thi hành án dân sự

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2014, hợp nhất:

1. Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009; và

2. Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.