Anonymous
in Enforcement of Civil Judgments Law Civil Law
Asked May 12, 2017

Luật thi hành án dân sự - Xác định việc chưa có điều kiện thi hành án

  • 1 Answer
  • 240 Views

Theo quyết định của Tòa án thì ông A phải thi hành án khoản nộp án phí 100.000.000 đồng. Chấp hành viên đã xác minh điều kiện thi hành án thấy rằng ông A không còn tiền trong tài khoản và cũng không có mặt tại địa phương, đi đâu không rõ địa chỉ. Xin hỏi luật sư, theo quy định vụ việc trên sẽ được xử lý như thế nào?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật hiện hành, trường hợp quý khách sẽ thuộc vào trường hợp chưa có điều kiện thi hành án, Bởi lẽ:

Đầu tiên, theo nội dung mà quý khách cung cấp thì sau khi xác minh về điều kiện thi hành án thì thấy rằng (i) ông A hiện giờ không thể xác định được nơi cư trú, địa chỉ và (ii) không còn tiền trong tài khoản ngân hàng. Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 44a Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH về Luật thi hành án dân sự năm 2014 (“Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2014”) thì trường hợp này được xem là chưa có điều kiện thi hành án do chưa xác định được địa chỉ, nơi cư trú của người thi hành án [ông A], cụ thể:

            “Điều 44a. Xác định việc chưa có điều kiện thi hành án

1. Căn cứ kết quả xác minh điều kiện thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

c) Chưa xác định được địa chỉ, nơi cư trú của người phải thi hành án, người chưa thành niên được giao cho người khác nuôi dưỡng.

...”

Trong trường hợp này, căn cứ vào kết quả xác minh xác định được người phải thi hành án chưa đủ điều kiện để thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định về việc chưa có điều kiệnthi hành án. Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án phải ghi rõ việc thi hành án bị hoãn theo Điểm b Khoản 1 Điều 48 Luật Thi hành án dân sự [Chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án hoặc vì lý do chính đáng khác mà người phải thi hành án không thể tự mình thực hiện nghĩa vụ theo bản án, quyết định].

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự (i) đăng tải công khai thông tin về tên, địa chỉ, nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự và tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp; và (ii) gửi quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xác minh để niêm yết công khai. Thời gian niêm yết công khai quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án là 03 tháng, kể từ ngày niêm yết [Điều 11 Nghị Định 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự]. Khi người phải thi hành án có điều kiện thì Cơ quan thi hành án phải tổ chức thi hành án.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.