Anonymous
in Commercial Law Contracts Law
Asked May 08, 2017

Luật Thương mại - Trách nhiệm đối với hàng hóa đang trên đường vận chuyển bị thiệt hại

  • 1 Answer
  • 476 Views

Tôi có thỏa thuận bán cho công ty A một lô hàng trứng gà đóng hộp nhưng khi đang trên đường vận chuyển thì họ có thông báo với tôi đề nghị hủy hợp đồng mua bán này và đồng ý chi trả cho mọi thiệt hại phát sinh. Do mặt hàng là trứng gà nên nếu thu hàng trở về thì thiệt hại xảy ra sẽ rất lớn nên tôi rao bán lô trứng gà với giá rẻvà đã có công ty B đồng ý mua (giữa hai bên có tiến hành giao kết hợp đồng, công ty B biết rõ hàng đang được vận chuyển, tính chất hàng). Khi đang trên đường vận chuyển đến địa điểm giao hàng thì chiếc xe chở hàng gặp tai nạn, toàn bộ hàng hóa trên xe bị hỏng. Xin hỏi, số hàng bị thiệt hại sẽ do bên tôi hay bên công ty A hay bên công ty B phải chịu?

Answer 1

Công ty A sẽ không phải chịu tổn hại phát sinh đối với số hàng hóa bị thiệt hại, mặc dù trước đó khi đề nghị hủy hợp đồng, họ đồng ý chi trả cho mọi thiệt hại phát sinh. Bởi lẽ:

  • Khoản 1 Điều 302 Luật Thương mại 2005 quy định “bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm” và
  • Điều 303 Luật Thương mại 2005 quy định căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:

Trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này, trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi có đủ các yếu tố sau đây:

1. Có hành vi vi phạm hợp đồng;

2. Có thiệt hại thực tế;

3. Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại.”

Trong trường hợp này, (i) công ty A có hành vi vi phạm hợp đồng do hủy ngang hợp đồng; (ii) có thiệt hại thực tế xảy ra do chiếc xe gặp nạn, toàn bộ hàng hóa bị hỏng; (iii) hành vi vi phạm hợp đồng không là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hạido việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm giao hàng là thực hiện theo hợp đồng giao kết giữa quý khách và công ty B. Do đó, công ty A sẽ không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho số hàng hóa trên.

Dựa trên thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi nhận thấy rằng, quý khách đã rao bán số trứng gà với đầy đủ thông tin về tình trạng của hàng hóa và hơn nữa, khi công ty B đồng ý mua lô hàng này, công ty đã rõ đối tượng của hợp đồng là hàng hóa đang trên đường vận chuyển. Như vậy, việc xác định thời điểm chuyển rủi ro được căn cứ vào Điều 60 Luật Thương mại năm 2005. Cụ thể:

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu đối tượng của hợp đồng là hàng hoá đang trên đường vận chuyển thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá được chuyển cho bên mua kể từ thời điểm giao kết hợp đồng.

Theo đó, trong trường hợp này có hai khả năng có thể xảy ra.

  • Thứ nhất, nếu trong hợp đồng giữa quý khách và công ty B có thỏa thuận về thời điểm chuyển rủi ro thì thời điểm chuyển rủi ro được xác định theo hợp đồng.
  • Thứ hai, nếu trong hợp đồng không có thỏa thuận, thời điểm chuyển rủi ro đối với lô trứng gà đóng hộp này được xác định là thời điểm quý khách và công ty B giao kết hợp đồng. Do đó, vì chiếc xe chở hàng gặp tai nạn, toàn bộ hàng hóa trên xe bị hỏng đã xảy ra sau khi quý khách và công ty B giao kết hợp đồng nên trong trường hợp này, trách nhiệm thuộc vềbên phía công ty B. Phía công ty B vẫn phải thanh toán tiền mua hàng cho quý khách, theo quy định tại khoản 3 Điều 50 Luật thương mại 2005. Cụ thể:

Bên mua vẫn phải thanh toán tiền mua hàng trong trường hợp hàng hoá mất mát, hư hỏng sau thời điểm rủi ro được chuyển từ bên bán sang bên mua, trừ trường hợp mất mát, hư hỏng do lỗi của bên bán gây ra.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.