Trần Duy Tân Tran Duy
Asked November 19, 2017

New question

  • 0 Answers
  • 658 Views

Tôi có mua 1 miếng đất và dặt cọc 350 triệu nhưng tới giờ người ta vẫn chưa giao đất với lại mảnh đất đấy ko đủ điều kiện tách sổ hỏi người bán đất vi phạm họp đồng ko akj

Answers 0

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.